język polski


języki obce

         przedmiotowe zasady oceniania

         zakres podstawowy

         zakres rozszerzony

         przedmiotowe zasady oceniania

 
język angielski

 
język niemiecki

         pre-intermediate

         intermediate

         upper-intermediate

         metryczka

         poziom IV.0

         poziom IV.1p

         poziom IV.1r

 
język francuski

 
język rosyjski

         wymagania edukacyjne klasy 1

         wymagania edukacyjne klasy 2

         wymagania edukacyjne klasy 3

         edukacyjne dla grupy międzyoddziałowej

         wymagania edukacyjne klasy 1,2,3


matematyka


fizyka

         przedmiotowe zasady oceniania 

         zakres podstawowy klasy 1

         zakres podstawowy klasy 2

         zakres podstawowy klasy 3

         zakres rozszerzony klasy 1

         zakres rozszerzony klasy 2

         zakres rozszerzony klasy 3

         przedmiotowy system oceniania

         zakres podstawowy

         zakres rozszerzony


informatyka


chemia

       

       przedmiotowe zasady oceniania

       wymagania edukacyjne dla klasy 1

       wymagania edukacyjne zakres rozszerzony klasy 2 i 3

         

         przedmiotowy system oceniania

         wymagania edukacyjne klasy 1

         wymagania edukacyjne klasy 2

         wymagania edukacyjne klasy 3


biologia


geografia

         przedmiotowy system oceniania

         klasy 1

         klasy 2

         klasy 3

         etologia klasa 2c

         przyroda

         przedmiotowe zasady oceniania

         klasy 1

         klasy 2

         klasy 2 i 3

         klasy 3


historia


historia państwa i prawa

         przedmiotowe zasady oceniania

        wymagania edukacyjne klasy 1

        wymagania edukacyjne klasy 2 i 3

         przedmiotowy system oceniania


wiedza o społeczeństwie


historia i społeczeństwo

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne kasy 1

 

         wymagania edukacyjne:

         Ojczysty Panteon i ojczyste spory

         Poznać przeszłość. Europa i świat

         Rządzący i rządzeni

         Wojna i wojskowość


wiedza o kulturze


podstawy przedsiębiorczości

         przedmiotowe zasady oceniania

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne


ekonomia w praktyce


religia

        przedmiotowe zasady oceniania

        wymagania edukacyjne

         przedmiotowe zasady oceniania

         wymagania edukacyjne klasy 1

         wymagania edukacyjne klasy 2

         wymagania edukacyjne klasy 3

wf

edukacja dla bezpieczeństwa

         przedmiotowe zasady oceniania

        przedmiotowy system oceniania

        wymagania edukacyjne klasy 1

Nasi partnerzy

logosms

Jeśli na boisku czujesz się jak ptak, to poczuj, jak wspaniale jest latać
i fruń, jak najwyżej po marzenia.

Arek Gołaś
holy bible