Rekrutacja rozpoczyna się 13 maja 2019 r. Poniżej harmonogram tegorocznej rekrutacji:

1. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
Rejestracja kandydatów na stronie www.pila.edu.com.pl. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, którą kandydat wybierze jest szkołą pierwszego wyboru.


2. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru formularza rekrutacyjnego, który zostanie wygenerowany po wpisaniu wszystkich. Formularz musi być podpisany przez rodzi-ców/prawnych opiekunów kandydata


3. od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
Zmiana wyboru preferencji (zmiana wyboru szkoły, kolejności oddziałów


4. do 25 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
Uzupełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie www.pila.edu.com.pl (oceny na świadectwie, wynik egzaminu, szczególne osiągnięcia) oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru: potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kwestionariusza (dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA)


5. 16 lipca 2019 r., godz. 10.00:
Informacja o wynikach rekrutacji na stronie www.pila.edu.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole


6. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00:
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminów) Brak złożenia oryginałów dokumentów oznacza rezygnację ze szkoły


7. 25 lipca 2019 r.:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych


8. po 25 lipca 2019 r.: rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy!!!

 

Trening naborowo-uzupełniający 26.04.2019 (piątek) ODWOŁANY !!!

Ze względu na rozgrywany turniej półfinałowy w Pile o awans do drugiej ligi w dniach 26-28.04.2019 zmuszeni jesteśmy przełożyć trening naboorowo-uzupełniający, który miał się odbyć 26.04.

Data konsultacji zostanie podana po Świętach Wielkanocnych.

 SPRAWOZDANIE

prawe2

prawe1

Nasi partnerzy

logosms

Jeśli na boisku czujesz się jak ptak, to poczuj, jak wspaniale jest latać
i fruń, jak najwyżej po marzenia.

Arek Gołaś
holy bible