Kalendarz

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.09.2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2022

Ferie zimowe

30.01.2023 – 12.02.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6.04 – 11.04.2023

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

28.04.2023

Egzamin maturalny

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023

Ferie letnie

 

 

24.06– 31.08.2023