Kalendarz

  KALENDARZ ORGANIZACJI SEMESTR II rok szkolny 2023/2024

 

LUTY 2024

07.02.2024 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych

 

MARZEC 2024

04.03 – 15.03.2024 Testy sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu maturalnego

27.03.2024 Wystawienie propozycji ocen końcoworocznyh w klasach IV

25.03.2024 Spotkanie z rodzicami. W klasach IV – informacja o proponowanych ocenach końcowo-rocznych.

 

KWIECIEŃ 2024

28.03 – 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna

05-06.04.2024 Dzień Otwarty Szkoły

18.04.2024 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach IV

26.04.2024 Powiatowe zakończenie roku szkolnego.

 

MAJ 2024

02.05.2024 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

od 07.05.2024 Egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez CKE.

07,08,09.05.2024 Egzamin maturalny

17.05.2024 Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych i ocen zachowania. 

17.05.2024 Złożenie wniosków o Stypendium Starosty Pilskiego do RP

23.05.2024 Spotkanie z rodzicami– informacja o proponowanych ocenach końcowo-rocznych.

 

CZERWIEC 2024

13.06.2024 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I-III.

17.06.2024 Egzaminy klasyfikacyjne.

21.06.2024 Zakończenie zajęć szkolnych

24.06.– 31.08.2024 Ferie letnie