Dnia 24 czerwca 2021 roku Starostwo Pilskie podpisało porozumienie o możliwości realizacji zadań szkoleniowych z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Uroczystość zawarcia porozumienia odbyła się w gmachu hali przy ul. Wincentego Pola, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Pilski, Pan Eligiusz Komarowski, Wicestarosta, Pan Arkadiusz Kubich oraz Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Pan Jacek Kasprzyk.

Uroczystość była znakomitą okazją by podziękować Dyrektorom I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Przy Teatralnej za udostępnianie izb lekcyjnych oraz obiektów sportowych uczniom Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.