Oferta edukacyjna LOMS

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023:

Harmonogram rekrutacji 2022.2023

Rekrutacja w przepisach prawa:

zarzadzenie-nr-110.1.5.2022-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-27-stycznia-2022-r

Regulamin rekrutacji do LOMS:

Regulamin_rekrutacji_2022.2023

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz_2022

Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO

Internat – podanie 2022

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA LOMS w PILE W ZAJĘCIACH RELIGII

Deklaracja WDŻ

Zgoda na profilaktykę i opiekę stomatologiczną

Zgody na leczenie i profilaktykę – dla uczniów przyszłych klas pierwszych

 

 

 

Dodatkowe dokumenty do złożenia:

Karta zdrowia ucznia (jeżeli uczeń uczęszczał do SP poza Piłą)

Kopia i oryginał świadectwa ukończenia szkoły

Kopia i oryginał wyników Egzaminu Ósmoklasisty

2 zdjęcia

 

Poniżej, dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, przedstawiamy link do filmu prowadzącego kandydata przez cały proces rekrutacji:

https://www.youtube.com/watch?v=r-ezI2ActJs
źródło: https://www.zsstaszica.pila.pl/