Historia szkoły

Historia i geneza
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
w Piłce Siatkowej w Pile

Rok Szkolny i sezon sportowy 2009/2010

We wrześniu 2009 roku przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile rozpoczęło swoją dydaktyczną i sportową działalność Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowe w Pile – potocznie nazwane pilską SMS. Opiekę trenerską nad pierwszymi uczniami, których nabór trwał do ostatnich dni wakacji sprawowali, doświadczony trener Wojciech Kasza i rozpoczynający swoją karierę szkoleniową Tomasz Aszemberg. Większość uczniów pierwszej klasy zakwaterowano w internacie na zmodernizowanym specjalnie dla siatkarzy piętrze. Uczniowie mieli okazję zamieszkać w świeżo wyremontowanych dwu osobowych pokojach, z łóżkami odpowiadającymi ich nieprzeciętnemu wzrostowi. Profesjonalizm Wojciecha Kaszy i zaangażowanie jego asystenta przyczyniło się do szybkiego rozwoju umiejętności siatkarskich chłopców, a pozostała część grona pedagogicznego, którym dowodziła ówcześnie Pani Dyrektor Jolanta Lubińska czynnie włączyła się w proces wychowania i kształcenia uczniów klasy I SMS.

W pierwszych miesiącach pierwszego semestru tamtego roku szkolnego zaistniały jednak zmiany strukturalno-organizacyjne. Pani Dyrektor Jolanta Lubińska obejmując stanowisko Dyrektora Oświaty w Powiecie Pilskim, patronowała już działalność SMS ze stanowiska organu prowadzącego szkołę. Zaszczyt pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile przypadł Pani Justynie Szymańskiej. Następnie nieoczekiwanie z pracy zrezygnował trener Wojciech Kasza. Przez trzy miesiące opiekę trenerską nad młodzieżą sprawował samodzielnie trener Tomasz Aszemberg, do którego w lutym 2010 dołączył Pan Marek Malinowski obejmując jednocześnie stanowisko wicedyrektora d.s. sportu. Wówczas nastał okres obfity w działania wzmacniające i rozbudowujące działalność SMS.

W Roku Szkolnym 2009/2010 uczniowie występowali w rozgrywkach wojewódzkiej III Ligi B pod egidą przyszkolnego klubu UKS SMS Piła, oraz w rozgrywkach kategorii Kadet w barwach klubu MUKS Joker Rodło Piła. W młodzieżowych rozgrywkach tamtego sezonu nasi uczniowie doszli do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. W maju 2010 roku w Pile odbył się Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej. Pilanie reprezentujący Jokera zdobyli na tym turnieju srebrny medal, a w ich szeregach grał uczeń klasy I SMS Arkadiusz Jutrzenka.

Rok Szkolny i sezon sportowy 2010/2011

Solidnie przeprowadzony nabór do kolejnej klasy SMS, zaobfitował w liczną uzdolnioną sportowo młodzież, która już w sierpniu pod opieką trenerów Tomasza Aszemberga, Marka Malinowskiego i Jarosława Kubiaka odbyła dwa zgrupowania szkoleniowe w Kołczewie i Szamotułach. Tym samym od września w szkole, którą zaczął dowodzić nowy dyrektor Pan Marek Święszkowski, rozpoczęły działalność dwie klasy SMS. W tamtym czasie usystematyzowano szesnastogodzinny plan zajęć sportowych, ściśle oparty o specyfikę procesu treningowego, który funkcjonuje i sprawdza się w szkole do dziś. W aspekcie sportowym, struktura organizacyjna była podobna do roku poprzedniego. Młodzież z SMS reprezentowała przyszkolny klub UKS SMS Piła w rozgrywkach III Ligi Wojewódzkiej a w rozgrywkach młodzieżowych (kadet i junior) klub MUKS Joker Rodło Piła. Nadszedł wtedy czas na pierwsze sukcesu tych wzajemnie działających podmiotów. Mianowicie w składzie zespołu Jokera znalazła się duża część uczniów klasy II SMS, którzy pomogli w zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Polski Juniorów na marcowym turnieju w Olsztynie. Młodsi natomiast, w czerwcu w barwach Jokera zajęli IV miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w Bydgoszczy. Ponadto drużyna TomaszaAszemberga składająca się z uczniów klasy I i II SMS zajęła II miejsce w Ogólnopolskiej Licealiadzie. Ogrom poniesionego wysiłku zawodników i trenerów Tomasza Aszemberga i Marka Malinowskiego współpracujących z pierwszym trenerem klubu Joker, Jarosławem Kubiakiem przyniósł wiele satysfakcji.

Rok Szkolny i sezon sportowy 2011/2012

W sierpniu 2011 roku odbyło się dziesięciodniowe zgrupowanie sportowe na szkolnych obiektach. Po dobrym naborze, powstała kolejna klasa SMS, która zamknęła tym samym trzyletni cykl kształcenia w tej placówce. Ważnym wydarzeniem w życiu SMS, było przejęcie od Jokera klubowej działalności w rozgrywkach młodzieżowych przez klub UKS SMS Piła. Ponadto w szkole rozpoczął pracę trener Jarosław Kubiak. Tercet trenerów pod egidą młodego i skromnego klubu nie doprowadził młodzieży do medalów Mistrzostw Polski, jednak osiągnięte wyniki tamtego sezonu były niebagatelne. Piąte miejsce w kraju w kategorii Juniorów podczas mistrzostw w Radomiu oraz czwarte miejsce w kategorii Kadetów na mistrzostwach w Kędzieżynie – Koźlu dało klubowi trzecią lokatę w Polsce, w klasyfikacji młodzieżowych klubów siatkarskich. Ten wynik był zwieńczeniem wyczerpującej pracy trenerów i zawodników.  Jednak końcówka roku szkolnego przyniosła ogrom niepokoju. Mianowicie decyzję o odejściu z Piły do Jastrzębia podjął trener Jarosław Kubiak i wielu zawodników klubu UKS SMS. 

Konieczne było więc szybkie zorganizowanie wtórnego naboru chłopców w rocznikach ’95 i ’94 przy naturalnej konieczności naboru do klasy pierwszej. Szkoła i klub stanęły w trudnej sytuacji. Krążące w kraju nieprawdziwe plotki o rozpadzie pilskiej SMS nie ułatwiały pracy naborowej i promocyjnej. Jednak usilne i wspólne działania władz powiatowych, dyrekcji i trenerów pozwoliły na utrzymanie szkoły na dobrym jak dotychczas poziomie. Istotnym faktem, z życia SMS w tamtym roku szkolnym, była pozytywnie zdana matura jej pierwszych absolwentów. Wychowankowie SMS dostali się na wyższe uczelnie, kontynuując karierę zawodniczą w I, II i III lidze.

Rok Szkolny i sezon sportowy 2012/2013

Wraz z Rokiem Szkolnym 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego zostało objęte ogólnopolskim programem Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Dzięki temu programowi szkoła pozyskała profesjonalny i wartościowy sprzęt sportowy w znaczących ilościach. Jak zwykle, praca szkoleniowa rozpoczęła się w sierpniu, zgrupowaniem sportowym na terenie szkolnych obiektów. Trenerski duet Aszemberg, Malinowski wzorem lat poprzednich podjął się prowadzenia grup w kategorii junior i kadet, które jednocześnie startowały w rozgrywkach wojewódzkiej III ligi. Szkolenie od początku roku przebiegało w zorganizowany i usystematyzowany sposób doprowadzając juniorów do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski a kadetów do Mistrzostwa Województwa i awansu do rozgrywek centralnych, które dopiero przed nimi. 

Istotnym faktem zaistniałym w kolejnych latach , był stworzony plan współpracy siatkarskiej z pilskimi gimnazjami celem wychowania uzdolnionej siatkarsko młodzieży z naszego miasta, która zasiliłaby szeregi pilskiej SMS. Trwający sezon przyniósł jednak pilskiej siatkówce nieodżałowaną stratę. W grudniu zmarł Pan Włodzimierz Winkler, ikona i legenda męskiej siatkówki w Pile, prekursor wielu siatkarskich przedsięwzięć i współautor jej największych sukcesów. Jego dzieło z pewnością będzie kontynuowane i zwieńczone utworzeniem w Pile prężnego siatkarskiego ośrodka, otwierającego młodym uzdolnionym adeptom siatkówki okna na wspaniałą sportową przygodę i karierę… To dzieło będzie jednak kontynuowane w nieco innych strukturach. Mianowicie Zarząd Powiatu Pilskiego w marcu 2012 podjął decyzję iż Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile od roku szkolnego 2013/2014 stanie się odrębną jednostką i mieścić się będzie w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pile przy ul. Wincentego Pola. W 2022 roku szkołę przeniesiono na Powiatową Halę Sportową przy ul. W. Pola 11 a zajęcia odbywają się w budynku ZSG przy ul. Sikorskiego 73.