Zebrania

Tematyka zebrania

Termin

Uwagi

Informacja o przewidywanych ocenach

końcoworocznych.

25.03.2024

klasa 4 SK

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

23.05.2024

klasy 1SK, 2SK, 3SK