Zebrania

Tematyka zebrania

Termin

Uwagi

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym 2022/2023. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klasy 4SK dotyczące egzaminu maturalnego.

13.09.2022

klasy 1SK, 2SK, 3SK,  4 SK

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

22.11.2022

klasy 1SK, 2SK,3SK, 4SK

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu. Wywiadówka podsumowująca semestr zimowy.

24.01.2023

klasy 1SK, 2SK, SK,  4SK

Informacja o postępach w nauce, zachowaniu i stanie przygotowań do matury. Poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną rodziców uczniów klasy maturalnej.

04.04.2023

klasa  4SK

Podsumowanie i ocena pracy w roku szkolnym 2022/2023. Poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną rodziców uczniów klas 1SK, 2SK, 3SK.

23.05.2023

klasy 1SK, 2SK, 3SK