Zebrania

Tematyka zebrania

Termin

Uwagi

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas trzecich dotyczące egzaminu maturalnego.

13.09.2021

klasy 1SK, 2SK, 3SK, 3SMS

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

26.11.2021

klasy 1SK, 2SK,3SK, 3SMS

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu. Wywiadówka podsumowująca semestr zimowy.

07.02.2022

klasy 1SK, 2SK, SK, 3SMS

Informacja o postępach w nauce, zachowaniu i stanie przygotowań do matury. Poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną rodziców uczniów klasy maturalnej.

11.04.2022

klasa 3SMS

Podsumowanie i ocena pracy w roku szkolnym 2021/2022. Poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną rodziców uczniów klas 1SK, 2SK, 3SK.

23.05.2022

klasy 1SK, 2SK, 3SK