WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK

Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Program edukacyjny z zakresu profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy jest realizowany           w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w roku szkolnym 2022/2023 w klasie pierwszej i drugiej.  Realizatorem programu jest pani pedagog Marzena Raźniewska-Nalepa oraz pani Katarzyna Franc nauczyciel biologii.

Program oparty jest na następujących założeniach:

 • Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi.
 • Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego.
 • Dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie.
 • Szkoły są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Program został opracowany w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w promocji zdrowia i programach profilaktycznych.

Cel główny programu tozmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki  raka szyjki macicy i roli wirusa HPV
  w jego powstawaniu,
 • kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy,
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Marzena Raźniewska-Nalepa

Więcej galerii

BEZPIECZNE WALENTYNKI

Jak co roku, przeprowadzamy akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Bezpieczne Walentynki 2024”. Przed nami święto wszystkich zakochanych, święto miłości –Walentynki, które corocznie obchodzone jest w dniu

POCZTA WALENTYNKOWA

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pełnili dziś rolę kupidynów doręczając pocztę od adoratorów uczniom naszej szkoły.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Zapraszamy do udziału w akcji pt. “Dzień Bezpiecznego Internetu”. Wszystkie zajęcia dostępne w formie cyfrowej on-line od 6 lutego do końca marca. Polecamy min.: Na

POCZTA WALENTYNKOWA

Z okazji 14 lutego Samorząd Uczniowski organizuje Pocztę Walentynkową. Każdy kto chcę wysłać Walentynkę dla swojej sympatii będzie miał taką możliwość. Wystarczy zanieść wypisaną kartkę