Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja rozpoczyna się 13 maja 2019 r. Poniżej harmonogram tegorocznej rekrutacji:

 1. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
  Rejestracja kandydatów na stronie www.pila.edu.com.pl. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, którą kandydat wybierze jest szkołą pierwszego wyboru.
 2. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
  Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru formularza rekrutacyjnego, który zostanie wygenerowany po wpisaniu wszystkich. Formularz musi być podpisany przez rodzi-ców/prawnych opiekunów kandydata
 3. od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
  Zmiana wyboru preferencji (zmiana wyboru szkoły, kolejności oddziałów
 4. do 25 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
  Uzupełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie www.pila.edu.com.pl (oceny na świadectwie, wynik egzaminu, szczególne osiągnięcia) oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru: potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kwestionariusza (dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA)
 5. 16 lipca 2019 r., godz. 10.00:
  Informacja o wynikach rekrutacji na stronie www.pila.edu.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole
 6. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00:
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminów) Brak złożenia oryginałów dokumentów oznacza rezygnację ze szkoły
 7. 25 lipca 2019 r.:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
 8. po 25 lipca 2019 r.: rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy!!!

Udostępnij

Facebook

Więcej wpisów

POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Uwaga młodzież w kryzysie psychicznym, która ma problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, może skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe

IV MEMORIAŁ WŁODZIMIERZA WINKLERA

28 meczów w tym 86 rozegranych setów, to spektrum trzydniowych zmagań 8 drużyn, w kategorii Juniorów Młodszych. Było to wydarzenie z rodzaju tych, których organizowanie

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU

W dniu 16 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.Celem obchodów jest edukacja młodzieży w zakresie szkodliwości palenia tytoniu i używania e –