Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja rozpoczyna się 13 maja 2019 r. Poniżej harmonogram tegorocznej rekrutacji:

 1. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
  Rejestracja kandydatów na stronie www.pila.edu.com.pl. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, którą kandydat wybierze jest szkołą pierwszego wyboru.
 2. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
  Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru formularza rekrutacyjnego, który zostanie wygenerowany po wpisaniu wszystkich. Formularz musi być podpisany przez rodzi-ców/prawnych opiekunów kandydata
 3. od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
  Zmiana wyboru preferencji (zmiana wyboru szkoły, kolejności oddziałów
 4. do 25 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
  Uzupełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie www.pila.edu.com.pl (oceny na świadectwie, wynik egzaminu, szczególne osiągnięcia) oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru: potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kwestionariusza (dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA)
 5. 16 lipca 2019 r., godz. 10.00:
  Informacja o wynikach rekrutacji na stronie www.pila.edu.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole
 6. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00:
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminów) Brak złożenia oryginałów dokumentów oznacza rezygnację ze szkoły
 7. 25 lipca 2019 r.:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
 8. po 25 lipca 2019 r.: rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy!!!

Udostępnij

Share on facebook
Facebook

Więcej wpisów

TURNIEJ TOWARZYSKI

12 stycznia w Powiatowej Hali Sportowej rozegrany został towarzyski turniej, w którym zmierzyli się zawodnicy klubów z Międzyrzecza, Bydgoszczy i Piły. Choć wszystkie drużyny wykazały

#Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie trwające do 16 lutego 1919 roku, zwieńczone zwycięstwem Wielkopolan. Dzięki temu zrywowi Wielkopolska została włączona w granice niepodległego

Wigilijne spotkanie klasy 1SK

W ostatnim tygodniu zajęć w trybie stacjonarnym przed świętami, klasa 1SK zorganizowała na godzinie wychowawczej spotkanie wigilijne, podczas którego uczniowie wymienili się drobnymi świątecznymi upominkami.