PODPISANIE POROZUMIENIA

Dnia 24 czerwca 2021 roku Starostwo Pilskie podpisało porozumienie o możliwości realizacji zadań szkoleniowych z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Uroczystość zawarcia porozumienia odbyła się w gmachu hali przy ul. Wincentego Pola, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Pilski, Pan Eligiusz Komarowski, Wicestarosta, Pan Arkadiusz Kubich oraz Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Pan Jacek Kasprzyk.

Uroczystość była znakomitą okazją by podziękować Dyrektorom I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Przy Teatralnej za udostępnianie izb lekcyjnych oraz obiektów sportowych uczniom Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

Więcej galerii

TURNIEJ TOWARZYSKI

12 stycznia w Powiatowej Hali Sportowej rozegrany został towarzyski turniej, w którym zmierzyli się zawodnicy klubów z Międzyrzecza, Bydgoszczy i Piły. Choć wszystkie drużyny wykazały

#Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie trwające do 16 lutego 1919 roku, zwieńczone zwycięstwem Wielkopolan. Dzięki temu zrywowi Wielkopolska została włączona w granice niepodległego

Wigilijne spotkanie klasy 1SK

W ostatnim tygodniu zajęć w trybie stacjonarnym przed świętami, klasa 1SK zorganizowała na godzinie wychowawczej spotkanie wigilijne, podczas którego uczniowie wymienili się drobnymi świątecznymi upominkami.